Adres:
ul.Zacisze 4 m.9
90-228 Łódź


Telefon: +48 603-555-957

email: apprac@interia.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00
w weekendy nieczynne

Oferta


Pracownia architektoniczna A & P działa od 1994 roku. Projektuje domy mieszkalne, obiekty użytkowe, magazynowe, sklepy, itp.

Pracownia wykonuje dokumentacje projektowe obiektów, w szczególności:

 • studia i analizy przedprojektowe,
 • projekty budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, innymi obowiązującymi przepisami,
 • niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenie projektu,
 • przygotowuje materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • nadzór autorski,
 • inwestorstwo zastępcze.

Oprócz dokumentacji projektowych budynków pracownia wykonuje:

 • inwentaryzacje budowlane,
 • wyceny nieruchomości,
 • kosztorysy,
 • ekspertyzy techniczne.

Opracowania sprzedajemy wg cen umownych, przestrzegając terminów i harmonogramów.


Firma A & P jest również aktywna poza granicami kraju, współprojektowała szereg obiektów na terenie Niemiec.